• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Algemeen

   
Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding   Algemeen administratief verantwoordelijke   Hoofd Scouting
Kurt Bongaerts   Paul Severy   Kristof Hermans
kurt_bongaerts@hotmail.com   paul.severy@telenet.be   scouting@rchades.be
0495 77 66 24   0496 48 17 56    

Coördinatie

   
TVJO + Coördinator Bovenbouw   Coördinator Middenbouw    Coördinator Onderbouw
U14-U19   U10-U13    U6-U9
Kurt Bongaerts   Mario Remans    Davy Stas
kurt_bongaerts@hotmail.com   mario.remans@outlook.com   stas.davy@hotmail.com
0495 77 66 24   0472 66 62 52   0494 42 36 38