• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Testen andere clubs

Testen bij andere clubs kan alleen maar met toestemming gebeuren. Deze toestemming wordt gegeven door de coördinator en dient ondertekend te worden door de secretaris. Als jullie je hier niet aan houden dan zijn jullie niet verzekerd. Verder kan er alleen deelgenomen worden aan talentendagen, trainingen, wedstrijden, trainingssessies en dergelijke bij andere clubs of andere verenigingen als jullie geen activiteiten hebben binnen RC Hades. Jullie worden steeds verwacht op onze eigen activiteiten. Jullie houden ook best rekening dat jullie kind ook af en toe zijn rust ook wel kan gebruiken.

Vermits het de laatste tijd de spuigaten uitloopt qua testen en wij als club steeds vaker merken dat wij steeds minder toelatingen krijgen om spelers uit te nodigen of pas na een bepaalde datum (voorbeeld 1 maart) hebben wij met de sportieve commissie in samenspraak met het bestuur het volgende besluit genomen.

Men mag op 2 clubs gaan testen (training, wedstrijd of dergelijke) en dit 2 x per club. Vanaf dit seizoen mag men pas gaan testen op andere clubs vanaf 15 januari. Voor de Limburgse eliteclubs maken wij mogelijk een uitzondering. Alle testtrainingen en dergelijke die al hebben plaats gevonden vooraf aan deze brief worden mee in rekening gebracht vanaf heden. Men vraagt ook telkens de toelating van de coördinator. Deze beslist of jullie mogen deelnemen aan die activiteit.

Spelers en ouders die zich niet aan deze afspraak houden laten blijken dat ze onze club wensen te verlaten. Mogelijke onmiddellijke sancties worden niet uitgesloten. Open kaart spelen is de eerlijkste manier om met elkaar om te gaan.