• Racing Club Hades Hasselt • Putvennestraat 81 • 3500 Hasselt

Raad van Beheer

      Marc Colemont
 Voorzitter   Ondervoorzitter   Secretaris
 Toon Hermans   Jos Celus   Marc Colement
 toon.hermans@outlook.com   jos.celus@gmail.com   marccolemont.rchades@gmail.com
 0496 58 74 43   0477 37 49 33   0498 50 69 27
         
     
Lid    Lid     
Boudewijn Luyckx    Paul Severy     
boudewijn.luyckx@telenet.be   paul.severy@telenet.be    
0486 17 48 71   0496 48 17 56